Logo Lanting Rekenadvies

Passend onderwijs en het protocol ERW/D [rechts]RU 16[/rechts]

Algemeen

Het passend onderwijs is ingevoerd, de volgende stap is om daar inhoudelijk invulling aan te gaan geven. Een kernpunt van passend onderwijs is dat de leerkracht het aanbod afstemt op de onderwijsbehoefte van de leerling(en). Dit vraagt om een continu proces van observeren, signaleren, analyseren, registreren, interpreteren, plannen en realiseren. Hoe kun je als school (leerkracht) dit bij rekenen-wiskunde realiseren? Wat heb je daarvoor nodig?
Rekenproblemen ontstaan vaak al in de eerste jaren van het basisonderwijs. Het is belangrijk om deze problemen vroeg te signaleren. Hoe eerder het kind passend onderwijs krijgt, hoe beter het is. Dit kan de ernst van de problemen verminderen en ervoor zorgen dat het kind zich competent blijft voelen en beter meekomt in de klas. Een voorwaarde voor deze afstemming is dat je op de hoogte bent van wat goed rekenonderwijs inhoudt.
Het protocol Ernstige Reken en Wiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD, 2011) biedt een stappenplan voor goed (passend) rekenwiskundeonderwijs. Er staan richtlijnen in om problemen vroegtijdig te signaleren en te verhelpen. Het protocol ERWD is ontwikkeld in het kader van passend onderwijs. In het masterplan dyscalculie (december 2013) is het protocol ERWD ook leidend

 

Doelgroep

Directeuren, internbegeleiders, leerkrachten remedial teachers, rekencoördinatoren uit het (speciaal) basisonderwijs. De voorkeur gaat uit naar een schoolteam. Het is een training over: ‘Waar staan wij als school en waar moeten wij nog aanwerken om goed rekenonderwijs te geven’.

 

Inhoud

In drie bijeenkomsten krijgt u naast de inhoud van het protocol ook praktische tips van hoe u leerlingen kunt helpen bij het aanleren van de basale vaardigheden, wat belangrijke cruciale leermomenten zijn en hoe kinderen grip kunnen krijgen op contexten
 

  • Wat verstaan we onder (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie?
  • Voorwaarden waaraan een school moet voldoen om goed rekenonderwijs te kunnen geven
  • De rekenwiskunde ontwikkeling van kinderen en belangrijke cruciale leermomenten
  • Didactische modellen: hoofdfasen, handelingsmodel en drieslagmodel
  • Omgaan met contexten, de Vertaalcirkel
  • Diagnosticerend onderwijzen
  • Begeleiding
  • Ouders en rekenproblemen/dyscalculie
  • Schoolbeleid

Goed rekenonderwijs is een team gebeuren!

 

Werkwijze

4 bijeenkomsten van 2 1/2 uur.

 

Kosten

De kosten per deelnemer bedraagt 350 euro, inclusief reader
Het aantal deelnemers is minimaal 15 en maximaal 24 personen. Bij minder of meer aanmeldingen graag contact opnemen. Voor een schoolteam wordt een aparte prijs berekend

 

Trainingen op maat

Studiedag en / of –dagdelen


Vervolg

Coaching en klassenbezoeken