Logo Lanting Rekenadvies

Protocol ERW/D

Protocol Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie

 

Workshop

 • Protocol ERW/D


Doelgroep

 • Directeuren, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, reken coördinatoren uit het primair onderwijs. De voorkeur gaat uit naar het management en/of een heel team.


Inhoud

In deze voorlichtingsbijeenkomst van het protocol ERWD krijgt u informatie over de inhoud van dit protocol. Daarnaast krijgt u handvatten voor het invoeren van het protocol binnen uw school.


Meer informatie

 

Algemeen
 

 1. In opdracht van het Ministerie van OCW heeft de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskunde onderwijs (NVORWO) een landelijk protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) ontwikkeld. Dit protocol is in juni 2011 landelijk gepresenteerd.
   
 2. Het Protocol ERWD richt zich op het rekenwiskunde onderwijs aan alle leerlingen van 4 tot 12 jaar in het basis, speciaal basis en speciaal onderwijs. De nadruk ligt op het zoveel mogelijk voorkomen van rekenproblemen vanaf groep 1, het bieden van goed afgestemd reken- en wiskundeonderwijs voor alle leerlingen en het geven van richtlijnen voor het begeleiden van leerlingen.
   
 3. Diagnosticerend onderwijzen is een van pijlers van het protocol ERWD. Een leerkracht die diagnosticerend onderwijst kan tijdig, in een vroeg stadium afstemmen op speciale onderwijsbehoeften van de kinderen. Hierdoor worden grotere, hardnekkige problemen voorkomen..


In deze voorlichtingsbijeenkomst van het protocol ERWD krijgt u informatie over de inhoud van dit protocol (groene boek). Daarnaast krijgt u handvatten voor het invoeren van het protocol binnen uw school.
 

Voor wie?

Directeuren, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, reken coördinatoren uit het primair onderwijs. De voorkeur gaat uit naar het management en/of een heel team


Inhoud

Elke school heeft een aantal leerlingen met hardnekkige rekenproblemen. De problemen komen in alle leerjaren terug. Het hele team krijgt ermee te maken. Op schoolniveau zijn duidelijke afspraken nodig over de begeleiding van deze leerlingen. Welke mogelijkheden heeft een school om deze problemen goed in kaart te brengen en tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen met dyscalculie?

In deze voorlichtingsbijeenkomst van het ERWD komen de volgende onderwerpen aanbod.
 

 • Achtergrond, visie en uitgangspunten ERWD
 • Afbakening en definiëring ERWD
 • Handelingstheorie en Drieslagmodel
 • Diagnosticerend onderwijzen binnen de drie sporen
 • Begeleiding
 • RW(D)-verklaring
 • Rol van ouders
 • Schoolbeleid

 

Werkwijze

Een bijeenkomst van 3 uur met kennismaking en voorlichting protocol ERWD, uitwisseling van ervaringen en verschillende opdrachten.
Na deze middag weet u wat het beleid en aanpak zou moeten zijn om beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

 

Kosten

Voor een teamscholing wordt in overleg de prijs vastgesteld.
De kosten voor deelname aan een workshop is € 75,- per persoon.
 

Vervolg

Training ERWD