Logo Lanting Rekenadvies

Met sprongen vooruit, groep 5 en 6 [rechts]RU16[/rechts]

Scholing

 • Met Sprongen Vooruit, hoe verder in groep 5 en 6

 

Doelgroep

 • Leerkrachten van groep 5 en 6, intern begeleiders, rekencoördinatoren en remedial teachers van het basis- en speciaal (basis) onderwijs.

 

Inhoud

 • In de eerste bijeenkomst bespreken we de kenmerken van met Sprongen Vooruit, wat zijn de basale vaardigheden tot honderd en hoe kunnen we deze basiskennis in de bovenbouw onderhouden? In de andere bijeenkomsten is er aandacht voor schatten, vermenigvuldigen en delen en kolomsgewijs- naar cijferendrekenen. Verder bespreken we de rekendidactiek met het handeling- en drieslagmodel uit het ERWD protocol om tot een goede afstemming te komen. Deze informatie is in te zetten bij het maken van groepsplannen.

Meer informatie

 1. In deze cursus richten we ons op goed rekenonderwijs in groep 5 en 6. Opbrengstgericht werken is een aanpak om de rekenresultaten op een hoger niveau te brengen. In 2011 is het protocol Ernstige Reken - Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) verschenen. Hierin wordt gesproken over het belang van goed rekenonderwijs. Veel rekenproblemen ontstaan door afstemmingproblematiek en doordat de basale vaardigheden tot honderd en de tafels van vermenigvuldigen in de hogere groepen niet onderhouden worden. Wat verstaan we onder afstemmingsproblematiek en wat is goed rekenonderwijs?

   

 2. Veel leerkrachten hebben de cursus Met Sprongen Vooruit voor groep 3 en 4 gevolgd. De leerlingen en de leerkrachten hebben plezier in rekenen gekregen en de rekenresultaten van de leerlingen zijn met deze aanpak verbeterd. In deze cursus gaan we kijken hoe we de kenmerken van met Sprongen Vooruit in groep 5 en 6 kunnen voortzetten. Met Sprongen Vooruit is gericht op hele getallen en bewerkingen. Goed rekenonderwijs hangt samen met de kennis en vaardigheden van de leerkracht omtrent de doelen, leerlijnen en de rekendidactiek. De leerkracht doet er toe! Hoe ziet de rekendidactiek eruit, hoe kunnen we beter afstemmen op de leerlingen en wat verstaan we onder diagnosticerend onderwijzen? Vragen waar u in deze cursus antwoord op krijgt.

  Tijdens de bijeenkomsten spelen we een aantal spellen om de rekenvaardigheden in te oefenen en te onderhouden.

   

Voor wie?

Leerkrachten van groep 5 t/m 8, intern begeleiders, rekencoördinatoren en remedial teachers van het basis- en speciaal (basis) onderwijs.

 

Scholing

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 ½ uur. In de eerste bijeenkomst bespreken we de kenmerken van met Sprongen Vooruit, wat zijn de basale vaardigheden tot honderd en hoe kunnen we deze basiskennis in de bovenbouw onderhouden? In de andere bijeenkomsten is er aandacht voor vermenigvuldigen en delen, schatten, hoofdrekenen en kolomsgewijs- naar cijferendrekenen. Verder bespreken we de rekendidactiek met het handeling- en drieslagmodel uit het ERWD protocol om tot een goede afstemming te komen. Deze informatie is in te zetten bij het maken van groepsplannen

 

Werkwijze

In de bijeenkomsten komen verschillende werkvormen aanbod. Tussendoor is er gelegenheid voor interactie en uitwisseling van ervaringen. U ontvangt een hand-out van de ppt presentatie, een cursusmap met de theorie en een aantal spel- en oefenvormen. Daarnaast krijgt u een inlogcode voor downloads op de website. Na elke bijeenkomst wordt van u verwacht, dat u de ervaringen, opgedaan tijdens de bijeenkomsten uitprobeert in de praktijk

 

Materiaal

De cursisten ontvangen een hand-out en een map met de samenvatting van de bijeenkomsten. Daarnaast krijgen ze een inlogcode voor het downloaden op de website van oefen- en spelvormen. Na afloop van de cursus ontvangt u bij voldoende aanwezigheid een certificaat.

 

Kosten

De kosten voor deze vier bijeenkomsten bedraagt € 350 per persoon, inclusief de map met de samenvatting van de bijeenkomsten en de katern met spel- en lessuggesties. Na afloop van de cursus ontvangt u bij voldoende aanwezigheid een certificaat. Voor een schoolteam wordt een aparte offerte gemaakt.

 

Maatwerk

Bovenstaand traject kan qua inhoud en uitvoering ook op maat gemaakt worden met bv. een workshop en/of studiedag (deel).

 

Inlichtingen

Alette Lanting, gecertificeerd trainer van ‘Met Sprongen Vooruit’

 

Vervolgmodules

 • 1-2 Met Sprongen Vooruit
 • Meten en meetkunde
 • Vermenigvuldigen