Logo Lanting Rekenadvies

1-2 Met sprongen vooruit [rechts]RU16[/rechts]

Scholing

1-2 Met sprongen vooruit


Doelgroep

Leerkrachten van groep 1 t/m 3 (4), intern begeleiders, remedial teachers en rekencoördinatoren

 

Inhoud

In deze cursus besteden we veel aandacht aan de einddoelen in groep 1 en 2. Aan de orde komen onder meer getalbegrip en de leerlijn tellen. En er is aandacht voor de overgang naar groep 3. We spelen een aantal spellen en kijken waar de spellen passen in de leerlijn tellen. Zo bouwen we rekenroutines op.


Meer informatie

 

  1. Het fundament voor goed leren rekenen wordt gelegd in de groepen 1 en 2 (bronverwijzing onderzoek Duncan e.a. 2007). De vaardigheid met getallen van jonge kinderen voorspelt hun latere schoolprestaties in reken-/wiskunde. Aangevuld met een recent onderzoek (NWO, 2012) dat aantoont, dat kleuters met een regelmatig en duidelijk gestructureerd programma met een variatie aan werkvormen sneller en beter leren rekenen dan nu gebruikelijk is in het onderwijs.
     
  2. Wat is nodig om goed rekenonderwijs te geven aan jonge kinderen? Welke deskundigheid vraagt dit van de leerkracht? Ten eerste: weten waar een goede rekenactiviteit aan moet voldoen. Ten tweede: kennis hebben van de leerlijnen en tussendoelen. Ten derde: inzicht in de ontwikkeling van het kind.


Via 1-2 Met Sprongen Vooruit maken leerkrachten zich die deskundigheid eigen. 1-2 Met Sprongen Vooruit geldt als belangrijke aanvulling op de reguliere methode/aanpak van de school.

1-2 Met Sprongen Vooruit is gericht op de kleuterbouw. Veel leerkrachten werken in groepen 1 en 2 vanuit thema’s en koppelen daar de leerdoelen aan. Deze cursus bewandelt de omgekeerde weg: 1-2 Met Sprongen Vooruit neemt de leerdoelen (herziene Slo doelen, 2011) als richtlijn. Deze doelen moeten we dus paraat hebben. Om in te kunnen spelen op de behoefte van de kinderen, om zinvolle activiteiten te plannen en om er – letterlijk doelgericht – naartoe te werken.

 

Voor wie?

1-2 Met Sprongen Vooruit is bestemd voor leerkrachten van groepen 1, 2 en 3, intern begeleiders, rekencoördinatoren en remedial teachers van het reguliere en speciale basisonderwijs.

 

Werkwijze

In vier bijeenkomsten van 2 ½ uur gaan we nader in op getalbegrip en tellen bij vier- tot zevenjarigen. Wat moeten kinderen al weten en kunnen voor een goed getalbegrip? Hoe ziet de leerlijn van tellen eruit? Welke niveaus komen we daarin tegen en welke vraagstelling past daarbij? Wat is het belang van structurerend tellen?

Zodra de leerlijn helder op het netvlies staat, volgt de koppeling met spel- en oefenvormen.
De leerkracht biedt een spel eerst klassikaal aan. De kinderen kunnen er daarna zelf verder mee aan de slag. In het kringgesprek keert zo’n spelvorm regelmatig terug; het streven daarbij is geleidelijke niveauverhoging.
Deze rekenroutines vergen weinig voorbereiding, materiaal en uitleg. Ze zijn ook toepasbaar in thema’s.

Door het werken met deze rekenroutines krijgt u grip op de rekenleerlijn in groep 1 en 2 en de doorgaande lijn naar groep 3. In de laatste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de overgang van groep 2 naar groep 3.

Tijdens de cursus wordt ook gekeken hoe bestaande reken- en telmaterialen in de klas beter kunnen worden gebruikt wanneer je werkt vanuit leerdoelen. Allerhande werkvormen komen op deze manier aan bod. Er is tussendoor gelegenheid voor interactie en uitwisseling van ervaringen.

 

Materiaal

In de eerste bijeenkomst ontvangt u een hand-out van de ppt presentatie en een cursusmap met de theorie. Daarnaast krijgt u een inlogcode voor het downloaden van de spellen en oefenkaarten op de website. Verder krijgt u een inlogcode voor downloads van getalkaarten. De materialenkist ’Het tel- en rekenfeest van Stippie’ , gericht op structurerend tellen sluit aan op deze cursus, maar is ook zonder scholing in te zetten in groep 1 t/m 3 (www.derolfgroep.nl)

 

Kosten

De kosten voor deze vier bijeenkomsten bedraagt € 350,- per persoon. Na afloop van de cursus ontvangt u bij voldoende aanwezigheid een certificaat. Het aantal deelnemers is minimaal 15 en maximaal 24 personen. Bij minder of meer aanmeldingen graag contact opnemen. De offerte wordt dan aangepast. Voor een schoolteam wordt een aparte offerte gemaakt.

 

Maatwerk

Bovenstaand traject kan qua inhoud en uitvoering ook op maat gemaakt worden, bijvoorbeeld in de vorm van workshops of studiedag(delen).

 

Inlichtingen

Alette Lanting, gecertificeerd trainer van ‘Met Sprongen Vooruit’

 

Vervolgmodules

  • Meten en meetkunde voor groep 1 t/m 4
  • Zwakke rekenaars,- Toetsen d.m.v. spelvormen.-schematiseren,- observeren en diagnosticeren - prentenboeken
  • Met Sprongen Vooruit