Logo Lanting Rekenadvies

Referentieniveaus: Domino traject

Workshop

 • Referentieniveaus


Doelgroep

 • Leerkrachten, directeuren en internbegeleiders


Inhoud

In de referentieniveaus (Commissie Meijerink, Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen) is vastgelegd, wat kinderen aan het einde van de basisschool moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. De referentieniveaus zijn 1 augustus 2010 wettelijk vastgelegd. In 2014 volgen de toetsen die aansluiten bij deze referentieniveaus. Het doel is om de taal en rekenvaardigheid van leerlingen op een hoger plan te brengen en vorm te geven aan een doorlopende leerlijn voor het domein taal en rekenen.


Meer informatie

 

 1. In de referentieniveaus is vastgelegd wat kinderen aan het einde van de basisschool moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. De referentieniveaus zijn 1 augustus 2010 wettelijk vastgelegd. In 2014 volgen de toetsen die aansluiten bij deze referentieniveaus.
   
 2. De Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink) heeft vier niveaus voor taal en rekenen beschreven, niveau 1F tot en met niveau 4F. Het doel van deze niveaus is om de taal- en rekenvaardigheid van leerlingen op een hoger plan te brengen. De Expertgroep ziet niveau 2F als voorwaarde om maatschappelijk goed te kunnen functioneren op het gebied van taal en rekenen.
   
 3. De vier taal- en rekenniveaus zijn te gebruiken in het hele onderwijsstelsel, zowel in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs als hoger onderwijs. Hierdoor kunnen de niveaus als referentiepunt dienen bij de overgang van bijvoorbeeld po naar vo of van vo naar mbo. De beschrijving van taal- en rekenvaardigheden kan bovendien helpen de drempels (overgangen) tussen onderwijstypen weg te nemen en daarmee voor een doorlopende leerlijn zorgen. Tot slot kunnen leerlingen dankzij de niveaubeschrijvingen beter ingedeeld, gevolgd en gestimuleerd worden door leerkrachten.

Voor een succesvolle invoering van het referentiekader moeten leraren ermee leren werken. Zij gaan immers in de lespraktijk van alledag met de referentieniveaus aan de slag, om de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren.

 

Na afloop van de workshop heeft u:

kennis van de grote lijnen van het rapport Doorlopende Leerlijnen

 • kennis over wat er voor niveau 1F voor rekenen wordt verwacht
 • kennis van de wijze waarop u zich daarover kunnen informeren
 • kennis over de nieuwste ontwikkelingen

Kosten

Voor een schoolteam € 600, -  exclusief reiskosten

 

Kijk voor meer informatie op de site van SLO nationaal expertisecentrum Leerplanontwikkeling: